• Bygget er i sin helhet oppført i 1985 og utgjør totalt 1260 kvm fordelt på kjeller og 2 etasjer. 420 kvm pr etasje.
  • Næringslokalene er fullt utleid.
  • Bygget har en lukrativ beliggenhet i Åmot sentrum.

Fakta Pyramiden (Kolberg Eiendom AS)

Beliggenhet: Lilleåsgata 6, Åmot i Modum, gnr 53, bnr 82.
Areal næring: 1260 kvm
Leietaker: Herreavdelingen, Skobutikken, dametekstil
Tomteareal: ca 1300 kvm. eiet tomt
Kjøpspris: Verditakst februar 2009 på ca. 9 mill.kr.